top of page

Voorwaarden

 

 

Rechten en plichten van de eigenaar

 • De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het contract gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden.

 • Als de eigenaar meerdere honden laat uitlaten door Boogiewalk gelden al deze voorwaarden voor alle honden van de eigenaar.

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft altijd aansprakelijk voor de daden van de hond.

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest.

 • De eigenaar van de hond zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

 • De hond moet de basiscommando’s kennen (zoals “Hier” en “Zit”).

 • De hond moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

 • Puppy’s mogen mee vanaf 8 maanden.

 • Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken, hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

 • Volwassen reuen mogen mee als zij (chemisch) gecastreerd zijn.

 • De eigenaar accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

 • De eigenaar machtigt Boogiewalk, om in noodsituaties, op kosten van de eigenaar, medische zorg te verschaffen. Er zal altijd eerst contact met de eigenaar gezocht worden.

 • De eigenaar van de hond dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

 • Annuleren moet 24 uur van te voren. Als de eigenaar niet tijdig afzegt zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht worden.

 • Betaling dient op de eerste van de maand op de rekening van Boogiewalk te staan.

 • Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Boogiewalk de overeenkomst ontbinden.

 

Rechten en plichten van Boogiewalk

 • De hond wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Boogiewalk.

 • Boogiewalk laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.

 • Boogiewalk is niet aan te merken als eigenaar van de hond.

 • Boogiewalk heeft het recht om de hond los te laten lopen tenzij anders afgesproken.

 • Boogiewalk is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

 • Boogiewalk is niet aansprakelijk voor schade/ inbraak van de woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

 • Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt eerst altijd contact opgenomen met de eigenaar en dan de dierenarts ingeschakeld. Bij onbereikbaarheid van de eigenaar geldt het inzicht van de dierenarts. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.

 • Boogiewalk houdt zich het recht voor om honden niet mee te nemen wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

 • Boogiewalk behoudt zich het recht voor  de hond (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.

 • Boogiewalk behoudt zich het recht voor om de hond op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat deze hond een gevaar op zou kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, hond of personen.

 • Boogiewalk behoudt zich het recht voor de hond te weigeren indien de hond gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband.

 • Annuleren moet 24 uur van te voren.

 • Boogiewalk behoudt zich het recht voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren gemeld te worden.

 • Wanneer het door overmacht of onvoorziene omstandigheden (weeralarm bijv.) niet mogelijk is om de afgesproken service te verlenen behoudt Boogiewalk zich het recht voor om de afgesproken service niet door te laten gaan. Opdrachtgever zal hier zo spoedig mogelijk over ingelicht worden. Boogiewalk kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

 

bottom of page